Kadeplein 3 BV

Het Fonds (Kadeplein 3 BV) belegt in de aankoop en herontwikkeling van het voormalige douanekantoor gelegen aan Kadeplein 3 te Roosendaal (het Object) naar een modern en eigentijds wooncomplex, genaamd De Douanier. Het Fonds is een initiatief van Sonneborgh en heeft de juridische structuur van een besloten vennootschap. De looptijd is niet nader bepaald. Er heeft geen emissie van participaties plaatsgevonden.

De Douanier biedt plaats aan 53 betaalbare huurwoningen en een commerciële plint. De woningen worden individueel verhuurd aan inwoners van Roosendaal. De Douanier stelt de gemeente Roosendaal en Sonneborgh in staat hun maatschappelijke bijdrage te leveren in het terugdringen van het tekort aan betaalbare huurwoningen. Daarnaast draagt het bij aan het upgraden van de wijk Stadsoevers en verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Kenmerken

Officiële naam:
Kadeplein 3 BV

Juridische structuur:
Besloten Vennootschap

Oprichtingsdatum:
22 juli 2015

Verwachtte looptijd:
Onbepaalde tijd

Fondskapitaal:
€ 8.900.000,-

Hypothecaire financiering:
Niet beschikbaar

Eigen Vermogen:
Niet beschikbaar

Openbare emissie:
Nee

Soort emissie:
Niet van toepassing

Uitgifteprijs:
Niet van toepassing

Deelname vanaf:
Niet van toepassing

Emissiekosten:
Niet van toepassing

Verwacht Direct Rendement:
Niet beschikbaar

Verwacht Totaal Rendement:
Niet beschikbaar

Documentatie

Impressies

Previous
Next

Deelname aan het fonds

vanaf € 100.000

Dit fonds is succesvol geplaatst. 100%
De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. De beleggingsinstelling Sonneborgh Beheer B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor het fonds Kadeplein 3. Blijf op de hoogte van nieuwe fondsen van Sonneborgh door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Documentatie

Bekijk en download alle informatie over Zorgwoningfonds Het Beekdal. 

Algemeen

Financiële gegevens

Stichting

Over Zorgwoningfonds Het Beekdal

Zorgwoningfonds Het Beekdal is een initiatief van Sonneborgh Beheer BV. Sonneborgh Beheer BV stelt zich ten doel het initiëren en beheren van beleggingen voor particuliere en institutionele beleggers door hen te laten participeren in vastgoedgerelateerde beleggingen met een stabiel rendement.

Sonneborgh Beheer BV is een dochtermaatschappij van Sonneborgh Holding BV. Sonneborgh ontwikkelt al bijna een kwart eeuw maatschappelijk vastgoed in de sectoren wonen, zorg, onderwijs en sport. Sinds 2015 investeert Sonneborgh actief in zorgvastgoed door het initiëren van vastgoed beleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers. Vastgoedfondsen met kwalitatief Nederlands vastgoed en een stabiel en aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement.

Het investeringsbeleid van Sonneborgh is gericht op duurzame groei door middel van gerichte acquisities van zowel ontwikkelprojecten als van bestaand vastgoed (sale-and-leaseback).

Alle aandelen in het kapitaal van Sonneborgh Beheer BV worden gehouden onder Sonneborgh Holding BV. De bestuurders van Sonneborgh Holding BV zijn de heer P.R. (Peter) Schiphorst en Dunavast Care Development BV met als directeur-eigenaar de heer A.J. (Aart Jan) Verdoold. Dunavast Care Development BV is met 73,75% grootaandeelhouder in Sonneborgh Holding BV. Het overige belang is in handen van directeur en oprichter P.R. (Peter) Schiphorst middels Schiphorst Beheer BV (11%) en het Management Team van Sonneborgh (15,25%).

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren in het Fonds. Voor een goede beoordeling van de risico’s is het van belang kennis te nemen van het Investeringsmemorandum. De risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden, kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waarde fluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement.
Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Vanwege het feit dat de Beheerder (Sonneborgh Beheer BV) minder dan € 100 miljoen aan activa middels een Fonds in beheer heeft en de Participaties worden aangeboden met een afname van ten minste € 100.000,- per Participant mogen de Participaties worden aangeboden en het Fonds worden beheerd zonder vergunning van de AFM. Tevens geldt geen verplichting voor een door de AFM goedgekeurde algemeen verkrijgbaar gestelde prospectus. Zowel het Fonds als de Beheerder zijn geregistreerd bij de AFM (in het deel geregistreerde AIFMs).
Blijf op de hoogte van nieuwe fondsen

Schrijf u nu direct in voor de nieuwsbrief en ontvang nieuws over onze fondsen en nieuwe emissies.