Zorgwoningfonds Marnix Staete

Zorgwoningfonds Marnix Staete investeert in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de 31 huurappartementen en algemene ontmoetingsruimten van nieuwbouwcomplex Marnix Staete. Marnix Staete is een nieuw te realiseren woongebouw met zorgappartementen in Goes voor ouderen met een (of respect voor) reformatorische levensovertuiging en een zorg- en ondersteuningsvraag.

Het complex omvat in totaal 51 duurzame, zelfstandige zorgappartementen waarvan 31 in de huursector en 20 in de koopsector en algemene ruimten voor dagstructuur, samenkomst en zorgverlening. De koopappartementen worden individueel verkocht en vallen buiten de scope van dit Fonds. Marnix Staete is gelegen aan de Charlotte de Bourbonweg te Goes, direct naast de kerk van de Gereformeerde Gemeente: de Sionkerk.

Kenmerken

Officiële naam:
Zorgwoningfonds Marnix Staete

Juridische structuur:
Fonds voor Gemene Rekening

Oprichtingsdatum
1 september 2022 (of eerder)

Het Object:
31 duurzame, zelfstandige zorgappartementen in de huursector.

Beoogde looptijd Fonds:
10 jaar

Eigen Vermogen:
€ 2.950.000,-

Soort emissie:
Participaties

Deelname vanaf:
€ 100.000,-

Huurder:
Stichting Cedrah

Onderhoud: 
voor rekening huurder

Totaal Fondskapitaal: 
€ 7.075.000

Hypothecaire lening: 
€ 2.950.000

Emissiekosten: 
geen

Verwacht Direct Rendement: 
3,25%

Verwacht Totaal rendement: 
7,35%

Documentatie

Impressies

Previous
Next

Deelname aan het fonds

vanaf € 100.000

Zorgwoningfonds Marnix Staete is ingechreven
100%
De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. De beleggingsinstelling Sonneborgh Beheer B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Documentatie

Bekijk en download alle informatie over Zorgwoningfonds Marnix Steate. 

Over Zorgwoningfonds Marnix Staete

Zorgwoningfonds Marnix Staete is een initiatief van Sonneborgh Beheer BV. Sonneborgh Beheer BV stelt zich ten doel het initiëren en beheren van beleggingen voor particuliere en institutionele beleggers door hen te laten participeren in vastgoed gerelateerde beleggingen met een stabiel rendement. Sonneborgh Beheer BV is een dochtermaatschappij van Sonneborgh Holding BV. Sonneborgh ontwikkelt al bijna een kwart eeuw maatschappelijk vastgoed in de sectoren wonen, zorg, onderwijs en sport. Sinds 2015 investeert Sonneborgh actief in zorgvastgoed door het initiëren van vastgoed beleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers. Vastgoedfondsen met kwalitatief Nederlands woon- en zorgvastgoed en een stabiel en aantrekkelijk financieel én maatschappelijk rendement. Het investeringsbeleid van Sonneborgh is gericht op duurzame groei door middel van gerichte acquisities van zowel ontwikkelprojecten als van bestaand vastgoed (sale-and-leaseback).
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren in het Fonds. Voor een goede beoordeling van de risico’s is het van belang kennis te nemen van het Investeringsmemorandum. De risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden, kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waarde fluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement.
Het Fonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wft. Vanwege het feit dat a) de Beheerder (Sonneborgh Beheer BV) minder dan € 100 miljoen aan activa middels beleggingsfondsen onder beheer heeft en b) de Participaties worden aangeboden met een afname van ten minste € 100.000,- per Participant mogen de Participaties worden aangeboden en het Fonds worden beheerd zonder vergunning van de AFM. Tevens geldt geen verplichting een door de AFM goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen. Het Fonds en de Beheerder zijn ingeschreven in het register beleggingsinstellingen (in het deel geregistreerde AIFMs) dat wordt gehouden door de AFM. Het Investeringsmemorandum is geen prospectus dat is goedgekeurd door de AFM.
Blijf op de hoogte van nieuwe fondsen

Schrijf u nu direct in voor de nieuwsbrief en ontvang nieuws over onze fondsen en nieuwe emissies.